b1.jpg

RADA RODZICÓW

Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaroszowie

Bank Spółdzielczy Jawor o/Strzegom

Nr konta 68 8647 1046 0503 0687 2005 0002