b1.jpg

Wiele pozytywnych wrażeń i wspomnień przywieźli z Paryża uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaroszowie, którzy od 19 do 24 listopada 2018 r. wzięli udział w międzynarodowej wymianie w ramach programu Erasmus +.

Przez 5 dni uczniowie pracowali, doskonalili umiejętności językowe, bawili się i zwiedzali ważne miejsca na turystycznej mapie Paryża. Byli m. in. na lekcji sztuki w Luwrze, wzięli udział w grze terenowej na Montmartcie i płynęli statkiem po Sekwanie. Wraz ze swoimi francuskimi rodzinami zwiedzili jeszcze wieżę Eiffla, stadion narodowy i Łuk Triumfalny na Polach Elizejskich.

Był to pierwszy z czterech wyjazdów zagranicznych w ramach programu „Youth Entrepreneurial Skills Plus”, które zaplanowano w dwuletnim projekcie.

Aby opowiedzieć innym uczniom, nauczycielom i rodzicom o wrażeniach z pobytu w Paryżu i podsumować wiadomości o Francji, w połowie grudnia zostanie zorganizowany w szkole „Tydzień Francuski”.

O swoich wrażeniach opowiadać będą uczniowie: Anna i Patrycja Kowalczyk, Jakub Hordyński, Maciej Kawiak oraz dyrektor szkoły Beata Jankiewicz wraz z nauczycielkami: Joanną Pietras, Moniką Bytnar – Gołembiowską i Dorotą Burzyńską.

 

Many positive impressions and memories were brought from Paris by pupils and teachers from Zespól Szkolno-Przedszkolny in Jaroszów, who from 19 to 24 November 2018 took part in an international exchange within the framework of the Erasmus + program.

For 5 days, students worked, improved their language skills, played and visited important places on the tourist map of Paris. They were, among others at an art lesson at the Louvre, they took part in a field game on Montmartta and sailed on the Seine. Together with their French families, they also visited the Eiffel Tower, the national stadium and the Arc de Triomphe on the Champs-Elysées.

It was the first of four trips abroad as part of the "Youth Entrepreneurial Skills Plus" program, which was planned in a two-year project.

In order to tell other students, teachers and parents about the impressions of their stay in Paris and summarize the news about France, in mid-December it will be organized at the "French Week" school.

Pupils Anna and Patrycja Kowalczyk, Jakub Hordyński, Maciej Kawiak and the headmaster Beata Jankiewicz together with teachers: Joanna Pietras, Monika Bytnar - Gołembiowska and Dorota Burzyńska will talk about their impressions.