baner4.jpg

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaroszowie od 18 do 22 lutego 2019 r. uczniowie na lekcjach informatyki, zajęć komputerowych i godzinach wychowawczych poznawali zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.

W zajęciach pomagali „Asystenci Sieciaków” ze strony sieciaki.pl, a sympatyczny Baca z kreskówek sheeplive.pl tłumaczył czego nie robić w Internecie i czym są zagrożenia, które czyhają na nas w sieci internetowej.

Podsumowaniem wszystkich tych działań było przygotowanie przez  uczniów plakatów promujących bezpieczne zachowania w Internecie, na portalach społecznościowych, a także w kontaktach z innymi użytkownikami.