baner6.jpg

„Tydzień Hiszpański” trwał w naszej szkole od 18 do 22 lutego 2019 r. Nauczyciele przygotowali dla przedszkolaków i uczniów zajęcia tematyczne, które miały wzbogacić ich wiedzę dotyczącą Hiszpanii.

Uczniowie, m.in. tańczyli flamenco, śpiewali hiszpańskie piosenki, uczyli się hiszpańskich zwrotów, poznawali literaturę i kulturę hiszpańską, poznali ciekawostki przyrodnicze i geograficzne.

Dla przedszkolaków i uczniów z klas 1 – 7 SP przygotowano lekcje z następujących przedmiotów: języka angielskiego i polskiego, przyrody, historii, geografii, muzyki, techniki, plastyki i godzin wychowawczych.

Prace plastyczne uczniów i plakaty wzbogaciły gazetki w klasach i na korytarzach szkolnych. Nasi uczniowie wykazali się wieloma umiejętnościami i pokazali swoje różne talenty. Ich zaangażowanie świadczyło o tym, że to co zaproponowali nauczyciele bardzo im się podobało.

 

"Spanish Week" lasted from 18 to 22 February 2019. Teachers prepared thematic classes for preschoolers and students, which were to enrich their knowledge of Spain.

Students, learnt to dance flamenco, sang Spanish songs, learned Spanish phrases, learned about Spanish literature and culture, learned about natural and geographic curiosities.
For preschoolers and students from grades 1 - 7 SP, lessons in the following subjects have been prepared: English and Polish, science, history, geography, music, technology, and art.

The artistic works of the students and posters have enriched our  bulletin boards in the classrooms and in the school corridors. Our students demonstrated many skills and showed their different talents. Their involvement proved that teachers liked them very much.