baner4.jpg

Na zakończenie naszego „Tygodnia Włoskiego” - 11 października 2019 r. - zorganizowane zostały działania w ramach „Erasmus Day”.

Działanie to ma na celu promowanie i rozpowszechnianie informacji na temat programu Erasmus +. Jesteśmy jedną  ze szkół, która spróbowała skorzystać z oferty tego europejskiego programu.

Wybraliśmy dwa ważne dla nas zadania promujące program. Po pierwsze, pani dyrektor Beata Jankiewicz, pani koordynator Monika Bytnar – Gołembiowska oraz nasi ósmoklasiści – Wiktoria Świątoniewska i Adam Lasko udzielili 25 min. wywiadu w lokalnym Radio Sudety 24 (link do audycji znajduje się na naszej stronie internetowej).
A po drugie, dla uczniów z klasy 6a zostały zorganizowane warsztaty wyplatania papierowej wikliny prowadzone przez pana Tadeusza Lisieckiego (prywatnie dziadka Patrycji i Ani Kowalczyk), który uczył naszych uczniów wykorzystywać gazety reklamowe do tworzenia takich „arcydziełek”. Część wyprodukowanych ozdób trafi na kiermasz szkolny, a pozostałe pojadą na kiermasz do Włoch. Jest to jeden z produktów firmy „PRACOWITE ELFY”.

Dzisiaj jesteśmy już w połowie realizacji projektu „YES +” i śmiało możemy powiedzieć, że widzimy wiele korzyści płynących z realizacji wyznaczonych nam zadań. W projekcie uczestniczą WSZYSCY uczniowie (i przedszkolaki też), a „Erasmusowa Grupa Podróżników” szykuje się już do kolejnego wyjazdu studyjnego. Po Francji i Hiszpanii czeka nas podróż do Włoch – szkoły w Alba Adriatica.

At the end of our 'Italian Week' - 11 October 2019 - activities were organized under 'Erasmus Day’. This action aims to promote and disseminate information on the Erasmus + program. We are one of the schools that tried to take advantage of the offer of this European program. We chose two important tasks for us to promote the program. First of all, the headmaster Beata Jankiewicz, coordinator Monika Bytnar - Gołembiowska and our eighth graders - Wiktoria Świątoniewska and Adam Lasko gave 25 min. interview at the local Radio Sudety 24 (the link to the program can be found on our website). And secondly, for students from class 6a there were organized wicker paper weaving workshops led by Mr. Tadeusz Lisiecki (privately grandfather of Patrycja and Ania Kowalczyk), who taught our students to use advertising newspapers to create such "masterpieces". Some of the decorations will go to the school fair, and the rest will go to Italy. This is one of the products of the "INDUSTRIOUS ELFS" company.

Today, we are already in the middle of the "YES +" project and we can confidently say that we see many benefits of the tasks assigned to us. All students (and preschoolers too) participate in the project, and the "Erasmus Group of Travelers" is already preparing for the next mobility trip. After France and Spain, we will travel to Italy - the school in Alba Adriatica.