baner5.jpg

TYDZIEŃ WŁOSKI

W dniach 7 -15 października 2019 r. zorganizowany został w naszej szkole „Tydzień Włoski” – „Italian Week”.

Jest to związane z kolejnym – już trzecim – wyjazdem naszych uczniów i nauczycieli na spotkanie z Erasmusowymi przyjaciółmi. Tym razem udajemy się w drogę do szkoły w Alba Adriatica we Włoszech. Wylot już 24 listopada!

Jak zwykle w przedszkolu i szkole było baaaardzo kolorowo, wesoło i kreatywnie. Nasi nauczyciele przygotowali wiele ciekawych propozycji zajęć dla uczniów. Ciekawym przykładem na realizację włoskich zajęć było przygotowanie kilku potraw przez Rodziców uczniów z klasy 2, którzy zajadali pizzę, spaghetti, risotto i zapiekany makaron.

W przedszkolu zorganizowany został „Bal Wenecki” w maskach oraz powstało Koloseum z pudełek po zapałkach. Powstało wiele ciekawych prac plastycznych, które można podziwiać na zdjęciach i na szkolnych gazetkach.

W wielu klasach wybrzmiewała włoska muzyka, a na lekcjach angielskiego uczono się … języka włoskiego.

Drugoklasiści odwiedzili także jaroszowską pizzerię i zostali tam wspaniale ugoszczeni (osobny artykuł na naszej stronie internetowej).

Ostatniego dnia – w ERASMUS DAY - zorganizowane zostały warsztaty wyplatania wikliny papierowej oraz odwiedziliśmy studio RADIO SUDETY 24 (szczegółowo o tym dniu piszemy w zakładce ph. „Erasmus Day”).

Dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy bardzo zaangażowali się w pomoc Wychowawczyniom, by przygotowane przez nich zajęcia zapadły przedszkolakom
i uczniom w pamięci.

Naszym uczniom bardzo podobały się te zajęcia, zresztą wystarczy popatrzeć na fotografie …

ITALIAN WEEK

On October 7-15, 2019, the 'Italian Week' - 'Italian Week' was organized in our school.

This is related to the next - already the third - trip of our students and teachers to meet Erasmus friends. This time we are going to school in Alba Adriatica in Italy. Departure on November 24!

As usual in kindergarten and school it was so colorful, cheerful and creative. Our teachers have prepared many interesting class suggestions for students. An interesting example of the implementation of Italian classes was the preparation of several dishes by parents of students from class 2 who ate pizza, spaghetti, risotto and baked pasta.

Masks were organized in the kindergarten and the Coliseum was created out of matchboxes. A lot of interesting works of art have been created, which can be seen in photos and on school newspapers.

Italian music resounded in many classes, and Italian was taught in English lessons.

Second graders also visited a Jaroszów pizzeria and were wonderfully hosted there (separate article on our website).

On the last day - at ERASMUS DAY -  workshops for paper wicker were organized and we visited the RADIO SUDETY 24 studio (we write about this day in detail in the folder "Erasmus Day").

We would like to thank all parents who were very involved in helping the teachers to make their classes memorable for preschoolers and students.

Our students really enjoyed these classes, and just look at the photographs ...