baner2.jpg

Wybór nazw naszych firm

Przez dwa tygodnie września, nasi uczniowie mieli za zadanie zaproponować nazwy dla trzech naszych firm oraz stworzyć ich logo.

W przedszkolu „prezesem” firmy jest Pani Gabriela Ścigajło, która razem z dziećmi wybrała  nazwę - „Manufaktura Bystra Sowa” („Manufacture of a bright owl”).

W klasach 1 – 3 „prezesem” jest Pani Barbara Zbrożek i firma nazywa się „Talenciaki” („Talented kids”).

Najdłużej trwała kampania w klasa 4 – 7. Każda z klas zaproponowała swoją nazwę i tak:

klasa 4a – „Młodzi artyści”

klasa 5a – „Pracowite Elfy”

klasa 5b – „Ozdóbka”

klasa 6a – „Rękodziełka”

klasa 6b – „Star Crafty”

klasa 7a – „Cuda – wianki”

Decydujący głos mieli uczniowie z klasy 8, którzy 30 września 2019 r. w głosowaniu wybrali zdecydowaną liczbą głosów, że trzecia nasza firma będzie się nazywała „Pracowite Elfy” („Industrious elves”). „Prezesem” firmy jest nasza przewodnicząca SU – Justyna Redlica.

A teraz przyszedł czas na tworzenie! Szykujemy nasze „produkty” rękodzielnicze, by część z nich sprzedać na szkolnym Kiermaszu Bożonarodzeniowym, a część zabrać już 24 listopada na kiermasz do szkoły we Włoszech, a dokładnie w Alba Adriatica.

Choosing the names of our companies

For two weeks of September, our students were tasked with proposing names for our three companies and creating their logo.

In the kindergarten, the company's "president" is Mrs. Gabriela Ścigajło, who, together with the children, chose the name - "Manufacture of a bright owl".

In grades 1 - 3, the "president" is Mrs. Barbara Zbrożek and the company is called "Talenciaki" ("Talented kids").

The campaign lasted the longest in classes 4-7. Each class proposed its name and so:

class 4a - "Young artists"

class 5a - "Hardworking Elves"

class 5b - "Decoration"

class 6a - "Handicrafts"

class 6b - "Star Crafty"

class 7a - "Miracles - wreaths"

The decisive vote was taken by students from grade 8 who, on September 30, 2019, chose by a decisive number of votes that our third company would be called "Industrious elves". Our president is Justyna Redlica, the president of the company.

And now it's time to create! We are preparing our handicraft "products" to sell some of them at the school Christmas Market, and take some already on November 24 to the school fair in Italy, in Alba Adriatica.