baner3.jpg

Dnia 6 czerwca br. w szkolnej sali gimnastycznej zostało zorganizowane spotkanie z Maria Korenkiewicz - przewodniczącą Sędziów Sądu Rejonowego ds. Rodziny i Nieletnich w Świdnicy.

Dyrektor ZSP Beata Jankiewicz w przedmowie do uczniów, poprosiła Gościa o przekazanie młodzieży wiedzy nt. przestrzegania prawa. Sędzia Korenkiewicz powiedziała m.in. uczniom, że każdy obywatel powinien przestrzegać prawa, ale powinien mieć również obowiązki.

W trakcie spotkania sędzia Maria Korenkiewicz odwoływała się do autentycznych historii i wydarzeń z sali sądowej, przedstawiła różnorodne interpelacje prawne, ostrzegała dzieci i młodzież przed sytuacjami, w których dziecko może wejść w konflikt z prawem lub stać się ofiarą przestępstwa. Uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób w świetle prawa odpowiadają za swoje czyny, jakie niebezpieczeństwa czyhają na nich w Internecie, dlaczego i gdzie ofiary przemocy powinny szukać pomocy, jakie są skutki spożywania lub handlowania narkotykami. Uczniowie mieli okazje do zadawania  pytań, na które otrzymali wyczerpujące odpowiedzi.