b1.jpg

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie

WEWNĄTRZSZKOLNY

SYSTEM

OCENIANIA

klas I-III szkoły podstawowej