baner5.jpg

Trzy prężnie działające placówki oświatowe, kilkadziesiąt ważnych wydarzeń opisanych na szkolnej stronie internetowej, mediach gminnych i powiatowych oraz kronice szkolnej – jest o czym mówić i pisać jeśli chodzi o mijający rok szkolny 2016/2017 w jaroszowskim Zespole Szkolno – Przedszkolnym. W środowe popołudnie - 21 czerwca 2017 r. o godz. 16.00 – zostało zorganizowane spotkanie podsumowujące pracę dydaktyczną i wychowawczą  szkoły.

Rodzice zostali zaproszeni przez dyrekcję szkoły i nauczycieli na spotkanie, które zostało zorganizowane w sali gimnastycznej.

Gości przywitała nowa przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Wioletta Kardynał wraz z dyrektor szkoły – Beata Jankiewicz, która  mówiła o wielkiej pracy wykonanej na rzecz szkoły i uczniów. Szczególnie rodziców, którzy swą bezinteresowną pracą i zaangażowaniem udowadniają, że tylko takie działania przynoszą konkretne efekty. Aby przypomnieć ważne wydarzenia z życia szkoły, nauczyciel – Waldemar Abram przygotował prezentację multimedialną.

To już piąty rok, jak dyrektor – Beata Jankiewicz - w imieniu Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej, wręcza podziękowania „Przyjaciołom Szkoły”. Do tej pory ten zaszczytny tytuł otrzymało 25 osób i instytucji. W tym roku tytuł przyznano dla:

Pani Anny Szywały

Pana Edwarda Szywały

Zarządu Fundacji „ AMICIS”

Pana Tomasza Bilskiego z firmy ENERIS

Fundacji „MACIUŚ”

Tradycją wspólnych spotkań jest wręczanie okolicznościowych podziękowań dla rodziców,  którzy bezinteresownie i owocnie działali w Radzie Rodziców, a także te osoby, dzięki którym jubileuszowy X Festyn Rodzinny w Jaroszowie okazał się – po raz kolejny - wielkim sukcesem i wyjątkowym lokalnym wydarzeniem.

Dyrektor Beata Jankiewicz mówiła także o sukcesach edukacyjnych i sportowych uczniów, o inwestycjach i ważnych wydarzeniach szkolnych. Pozyskane z różnych źródełśrodki finansowe, pozwalają na ciągły rozwój placówki i jej udoskonalanie.

Występy uczniów stanowiły oprawę artystyczną tego spotkania. Zebrani w sali rodzice i nauczyciele, podziwiali utalentowanych uczniów w występach solowych – Zofia Malinowska i Wiktoria Świątoniewska oraz zespołowych – uczniowie z klas drugich szkoły podstawowej.

Po uroczystości, rodzice zostali zaproszeni na ostatnie w tym roku zebrania z wychowawcami.

Sukces X Festynu Rodzinnego nie byłby możliwy bez bezinteresownego zaangażowania kilkudziesięciu osób – mieszkańców wsi Jaroszów, Rusko i Bartoszówek oraz nauczycieli i pracowników szkoły, którym leży na sercu dobro placówki i jej uczniów.