baner2.jpg

„Kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło,
wtedy dopiero wszystko się zaczyna”

ks. Jan Twardowski

W czwartkowe popołudnie - 22.06.2017 r. – o godz. 16.00 w saligimnastycznej zostało zorganizowane uroczyste pożegnanie tegorocznych Absolwentów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaroszowie.

Powitania dokonała nowa przewodnicząca SU – Wioletta Kardynał i dyrektor szkoły – Beata Jankiewicz, która przywitała zebranych rodziców, nauczycieli, ale przede wszystkim swoich uczniów, którzy opuszczają progi jaroszowskiej szkoły.

Już po raz piąty w historii szkoły została odczytana przez Panią dyrektor Lista Absolwentów, a następnie uczniowie osobiście dokonali wpisu do Księgi Pamiątkowej. Otrzymali również pamiątkowe tarcze. To była wyjątkowa chwila dla wychowawczyni – Moniki Bytnar - Gołembiowskiej, która przez ostatnie 3 lata sprawowała opiekę nad swoimi uczniami.

Wręczeniem nagród książkowych dla najzdolniejszych absolwentów, rozpoczęto najważniejszą część uroczystości.  W tym roku nagrodzono następująceuczennice:

Wiktorię Łobodziec
Paulinę Kuczerkę
Martynę Falacińską

Zgodnie ze Statutem Szkoły wyróżniono uczennicę, której wręczono statuetkę „Najlepszego Absolwenta 2016/2017” - w tym roku otrzymała ją Wiktoria Łobodziec(średnia ocen 5.14). Uczennica za swoje osiągnięcia w nauce i w zachowaniu otrzyma jeszcze z rąk Burmistrza – Zbigniewa Suchyty nagrodę dla „Najlepszego Absolwenta”.

Za swój wkład w wychowanie dzieci odebrali dumni rodzice i opiekunowie. Listy Pochwalne odebrali:

Pani Anna Łobodziec
Państwo Wioletta i Waldemar Kuczerka
Państwo Monika i Andrzej Falacińscy

Nagrodzono także sportowców: Martynę Krzyszczak i Piotra Kozakiewicza, którzy otrzymali tytuł „Najlepszego Sportowca” wśród absolwentów.

Podziękowania za zaangażowanie w pracę w Radzie Rodziców dyrektor Beata Jankiewicz wręczyła Pani Katarzynie Falkiewicz.

Wręczono także podziękowania i nagrody książkowe dla absolwentek działających w Szkolnym Kole Wolontariatu: Julii Trestki, Wiktorii Łobodziec, Amelii Majchrzak, Aleksandry Kardynał,  Aleksandry Perec oraz Darii Kisielewskiej i Patrycji Jewuły.

Wychowawczyni, będąca również opiekunem Samorządu Uczniowskiego, wręczyła także podziękowania uczennicom, bardzo zaangażowanym w pracę na rzecz szkoły i klasy: Pauliny Kuczerki, Patrycji Jewuły, Darii Kisielewskiej, Aleksandry Kardynał, Martyny Falacińskiej, Amelii Majchrzak. Natomiast Wiktoria Łobodziec odebrała tego popołudnia swoją kolejną nagrodę, tym razem za trzyletnią wzorową pracę jako przewodnicząca SU w gimnazjum.

Po raz pierwszy wręczono również Dyplomy Mistrzowskie dla:

Mistrza Języka Angielskiego w gimnazjum – Piotra Kozakiewicza
Mistrza Stechiometrii klasy III gimnazjum – Wiktorii Łobodziec

A Piotr Kozakiewicz otrzymał jeszcze dyplom i nagrodę w Szkolnym Konkursie eko – zbiórek w kategorii „tonery”.

Na zakończenie uroczystości dokonano przekazania sztandaru szkoły – Gimnazjum im. Sł.B. Anny Jenke. Ustępujący trzecioklasiści przekazali sztandar młodszym Kolegom i Koleżankom z klasy drugiej.

Ostatnim punktem tej uroczystości był przygotowany przez drugoklasistów program artystyczny, podczas którego Absolwenci otrzymali pamiątkowe birety.  Dla uwiecznienia tej chwili zaproszono abiturientów do wspólnej fotografii.