baner6.jpg

30.07.2013

INFORMACJA O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zespół Szkolno-Przedszkolny Publiczna Szkoła Podstawowa im. J.Korczaka w Jaroszowie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w  trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Zaprojektowanie i budowa placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jaroszowie w formie zaprojektuj i wybuduj; 58-120 Jaroszów 98”

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: Oferta 6

WERAN Sp. zo.o.

ul. Nowodworska 12/9; 54-433 Wrocław

Cena ofertowa 117.465,00 zł brutto – 100  pkt

 

Wyboru dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy – wybrano ofertę najkorzystniejszą - oferta z najniższą ceną.


W postępowaniu złożono oferty następujących Wykonawców oraz przyznano im następującą punktację w kryterium oceny ofert – cena 100%:

 

Oferta 1

PMK – BUD Paulina Burdek

ul. Benedyktyńska 6;30-398 Kraków

Cena ofertowa 138.928,50 zł brutto – Wykonawca wykluczony i oferta odrzucona – nie podlega ocenie

 

Oferta 2

PIKA Radosne Parki Danuta Mularska

ul. Argentyńska 26;59-220 Legnica

Cena ofertowa 118.900.00 zł brutto -  98,79 pkt

 

Oferta 3

COLOR – SPORT Adam Wilk Waldemar Kosiorowski

ul. Warszawska 299;43-155 Bieruń

Cena ofertowa 129.027,00 zł brutto – 91,03 pkt

 

Oferta 4

Przedsiębiorstwo Budowlane LURKA

Białka 195; 34-220 Maków Podhalański

Cena ofertowa 132.225,00 zł brutto – 88,83 pkt

Oferta 5

PROSYMAPTYK

ul. Bacciarellego 10b/10;51-649 Wrocław

Cena ofertowa 123.990,15 zł brutto – 94,73 pkt

 

Oferta 6

WERAN Sp. zo.o.

ul. Nowodworska 12/9;54-433 Wrocła

Cena ofertowa 117.465,00 zł brutto – 100 pkt

 

Oferta 7

SATERNUS SERVICE

ul. Nowa 32;41-500 Chorzów

Cena ofertowa  137.929,43 zł brutto – oferta odrzucona – nie podlega ocenie.